Casco Phil werd in 2008 als ‘Belgische Kamerfilharmonie’ opgericht en maakte een flitsende start in deSingel in Antwerpen. Intussen was Casco Phil te gast in talrijke binnen- en buitenlandse zalen, waaronder in het Concertgebouw Amsterdam, Bozar Brussel en het Concertgebouw Brugge. De artistieke leiding is in handen van Benjamin Haemhouts. Hij koos ervoor om te werken met een vaste groep van ongeveer 39 musici, die naargelang het project moeiteloos wordt verkleind of uitgebreid.

Casco Phil streeft naar een nieuwe invulling van het begrip ‘orkest’. De cyclus van klassieke projecten wordt versterkt, maar tegelijk worden unieke en grensverleggende projecten toegevoegd. Casco Phil is een ‘muziekwerkplaats’ waar ruimte is om te experimenteren over de kunstenvormen heen, in de breedste zin van het woord. De instelling ‘orkest’ mag de creativiteit niet in de weg staan: het artistieke idee staat centraal, de vorm rondom dat idee is veranderlijk en speelt een versterkende rol. Het openbreken van de klassieke orkeststructuur kan alleen maar leiden tot creativiteit.

meer over Casco Phil

Koop artistieke koffiemokken en steun Casco Phil

Benjamin Haemhouts & kunstenaar William Ludwig

meer over onze koffiemokken

Laatste nieuws

Auditions coming up!

Casco Phil is looking for players to join our core ensemble and organizes an audition on October 26 between 10:00 and 15:00 in Mechelen. We seek Violins (1st and 2nd) and Tutti Violas, as well as a Principal Viola. We look for people that are both fine musicians as well as open-minded, motivated and communicative […]

meer nieuws

Nieuwsbrief